Cvičení - Pilates

 

Pilates

– metoda cvičení podle Josepha Huberta Pilatese (1880 – 1967), soulad duše a těla.

Tato metoda zahrnuje soubor velmi účinných cviků, jejichž základním cílem je dosažení svalové rovnováhy. Cviky jsou zaměřeny na zlepšení a správné držení těla, formování postavy, kompenzaci svalových dysbalancí, vytvoření správných pohybových a dechových návyků jak při sportu tak ve všech dalších aktivitách v běžném životě. Tuto metodu cvičení zcela vystihují její základní principy – pomalé, přesné, plynulé, koncentrované a kontrolované cvičení, jehož pohyb vychází z centra síly tzv. Power housu-hlubokého stabilizačního systému, který je tvořen hluboko uloženými krátkými svaly, do vnějších dlouhých svalů na povrchu těla za dostatečně a správně vedeného dechu. Jde o velmi variabilní a oblíbenou metodu, která oslovuje cvičence všech věkových kategorií na všech úrovních tělesné kondice. Důkazem variability cvičení jsou různé pozice provádění cviků – ve stoje, v sedě, v leže na zádech, v leže na boku, v leže na břiše, použití různých cvičebních pomůcek – overballu, gymballu, rolleru, magic-cyrclu, flexi-baru, ručníku, činek, bosu atd.

Výstižná charakteristika účinku cvičení Pilates, kterou pronesl J.H.Pilates:
„Po deseti lekcích pocítíte rozdíl, po dvaceti rozdíl uvidíte a po třiceti lekcích se vaše tělo změní k nepoznání.“

Historie
Joseph Hubertus Pilates

Narodil se v Německu v roce 1880 nedaleko Düsseldorfu. Od dětství ho sužovaly vážné nemoci jako je astma a revmatická horečka. I přes tuto nepřízeň osudu a možná i právě proto, snil o profesi akrobata v cirkuse, boxera či gymnasty. Díky svým snům malý Joseph začal pracovat na zlepšení své fyzické kondice. Skutečně se začal věnovat gymnastice, atletice, plavání, lyžování. Vyvinul se z něj všestranně nadaný sportovec. Záhy zjistil, že s postupným získáváním fyzické zdatnosti a dovedností se zlepšuje i jeho zdravotní stav. Při sportu ho stále sužovala nedostatečná kapacita plic, která byla důsledkem jeho astmatu. Začal se tedy důkladně věnovat technice dýchání. Objev hlubokého bráničního dýchání se stalo klíčovou součástí jeho kondičního programu.
Dva roky před vypuknutím 1. světové války se Joseph Pilates přestěhoval do Anglie a jako zdroj obživy mu bylo vystupování v cirkuse, boxování a cvičení anglických detektivů v sebeobraně. Během svého působení v cirkuse sestrojil židli „Wunda“, která sloužila jako židle, stůl a posilovací stroj. Za 1. světové války byl internován do tábora v Lancasteru a později na ostrov Man. Zde pracoval jako ošetřovatel a trenér vojenských důstojníků a lékařů. Díky jeho trenérským, rehabilitačním a fyzioterapeutickým metodám, které aplikoval také na raněné vojáky, se jejich zdravotní stav velmi rychle zlepšoval a v období chřipkové epidemie žádný voják této nemoci nepodlehl. V internačním táboře také sestrojil ze starých postelí a jejich pružin předchůdce svých pozdějších posilovacích strojů „Cadilallacku“a„Reformeru“.

Po skončení 1. světové války se Pilates vrátil do Německa do Hamburku, kde pracoval opět jako trenér sebeobrany místní policie. V roce 1923 emigroval do Ameriky. Na lodi na cestě do New Yorku se seznámil se svou budoucí ženou Clarou, se kterou v New Yorku na rohu 8.Avenue založil první Pilates Studio. V tomto studiu J.Pilates aplikoval své dechové a cvičební sestavy na tanečnících, choreografech, gymnastech a ostatních sportovcích. Jeho klienty byly známé osobnosti z tanečního světa jako např. George Balanchine, Martha Grahamová, Romana Kryznowská, kterou si J. Pilates zvolil za svou nástupkyni. V roce 1967 zachvátil studio rozsáhlý požár, při němž tragicky zahynul i J. Pilates. Do konce svého života byl J.Pilates ve skvělé kondici a stále se věnoval své profesi trenéra, v dnešní době i profesi fyzioterapeuta. Za života J. Pilatese se současná metoda „Pilates“ nazývala metodou „Umění kontrologie“, zkráceně „Kontrologie“. J.Pilates napsal několik knih např. v roce 1934 „Tvé zdraví“, v roce 1945 „Zpět do života s kontrologií“.

Iva Hythova Iva Hythova Iva Hythova
  
© 2012 Iva Hyťhová